• Roślinność ekstensywna
  • Substrat GreenST Sedum
  • Włóknina filtracyjna GreenFiltr 100
  • Drenaż GreenDrain
  • Membrana bitumiczna termozgrzewalna Tack-R Green S42
  • Membrana bitumiczna samoprzylepna Tack-R SU20 S25
  • Termoizolacja EPS 100
  • Klej poliuretanowy TACK-R Pianoklej Dekarski
  • Samoprzylepna paroizolacja Tack-R S ALU S06
  • Preparat gruntujący Abizol R Dr, Evomer
  • Strop żelbetowy

Dokumentacja techniczna – tutaj